Årets Basenji regler

Konkurransen er åpen for alle norskregistrerte hunder/eiere og gjelder på alle norske offisielle utstillinger. Titler, regler og poengberegning finner du her på denne siden.

Generelle regler

Hund og eier må være registrert i Norge.
Konkurransen gjelder i alle norske offisielle utstillinger.
Resultatet fra de 5 beste utstillinger utgjør totalsummen.
Min. 3 utstillingsresultater må registreres.
Konkurransen gjelder kun plassering i raseringen.
For deltakelse i Årets Basenji må utstillingsresultater sendes inn innen 15.januar påfølgende år. Husk å legge inn Resultatet offentliggjøres 1. februar.

Årets Basenji / Årets Junior

Poengberegning gjøres ut fra tabell og beror på plassering i beste hannhund-/tispeklasse samt total antall deltagende hunder. For Årets Junior gjelder kun utstillinger hunden har stilt i juniorklasse.
Det tildeles 3 poeng for deltakende hunder på Svenska Basenjispecialen, i tillegg til den vanlige poengberegningen. (Hunder som får KIP eller “0” får ikke poengene for deltakelse)
Den basenji med høyest sammenlagt poengsum tildeles tittelen “Årets basenji”
Ved lik poengsum går tittelen til den med flest BIR (ut fra de 5 tellende utstillinger)

Tot. ant. delt. BIR BIM 2. pl. 3. pl. 4. pl.
1-2 3 2 1
3-5 6 5 4 3 2
6-9 9 7 6 5 4
10-15 11 9 7 6 5
16-20 13 11 9 8 7
21-25 15 13 11 10 9
26-35 17 15 13 12 11
36- 19 17 15 14 13

Årets Veteran

Poengberegning gjøres ut fra tabell og beror på plassering i beste veteranhann-/veterantispeklasse samt total antall deltagende veteraner.
Veteran må ha blitt tildelt Excellent i veteranklassen for å oppnå plasseringspoeng.
Veteraner som tildeles CK får 1 poeng ekstra.
Det tildeles 3 poeng for deltakende veteran på Svenska Basenjispecialen, i tillegg til den vanlige poengberegningen. (Veteraner som får KIP eller “0” får ikke poengene for deltakelse)

Tot. ant. delt. BIR BIM 2. pl. 3. pl. 4. pl.
1 1
2 3 2 1
3 4 3 2 1
4 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2
6-9 9 8 7 6 5
10-14 11 10 9 8 7
15- 13 12 11 10 9

Årets Valp

Poengberegning gjøres ut fra tabell og beror på plassering i beste valphann-/valptispeklasse samt total antall deltagende valper.
Valpeutstilling er uoffisiell og det må derfor vedlegges kopi av resultatet ved innsending.
Valp må ha fått tildelt HP for å få plasseringspoeng.
Det tildeles 3 poeng for deltakende valp på Svenska Basenjispecialen, i tillegg til den vanlige poengberegningen. (Valper som blir får KIP eller “0” får ikke poengene for deltakelse)

Tot. ant. delt. BIR BIM 2. pl. 3. pl. 4. pl.
1 1
2 3 2 1
3 4 3 2 1
4 5 4 3 2 1
5 6 5 4 3 2
6-9 9 8 7 6 5
10-14 11 10 9 8 7
15- 13 12 11 10 9

Årets Avlshund

Avlshunden (hanne/tispe) er ikke med i konkurransen, det regnes kun poeng for avkom.
Maks 3 avkom teller med sammenlagt poengsum.
Poengberegning gjøres fra samme liste som “Årets Basenji”

Årets Oppdretter

Konkurransen er åpen for alle norskregistrerte oppdrettere med eget kennelnavn.
Maks 3 basenji fra eget oppdrett summeres.
Poengberegning gjøres fra samme liste som “Årets Basenji”