Helse

Basenji er en veldig frisk rase med høy levealder og generelt god helse, men til tross for dette og gode helsetester så skjer det at våre basenjier blir syke og lider av arvelige sykdommer. Vi oppdrettere jobber sammen for økt kunnskap og testing slik at vi fortsetter å avle så sunne avkom som mulig.

Det utføres DNA tester, øyelysning og HD-røntgen på avlsdyrene for å holde oversikt på helsestatus og kunne kontrollere at man ikke fordobler eventuelle arvelige sykdommer. De tilstander og sykdomer man holder godt øye med er følgende i alfabetisk rekkefølge:

Colobom

Colobom er en defekt i synspapillen, i området der synsnerven går ut fra øyet, eller i området like ved synspapillen. Defekten kan være til stede i ett eller begge øynene. Små colobomer gir ikke nevneverdige synsproblemer for hunder, men større defekter kan føre til nedsatt syn og blindhet.

Colobom er arvelig, men den eksakte arvegangen er ikke kjent, men det antas at det er en uregelmessig dominerende arv, dvs. den kan forekomme på mange forskjellige måter, fra mild til alvorlig, og kan hoppe over en generasjon og deretter dukke opp igjen.

Basenji med colobom skal ikke brukes i avl.

Cystinuria (Urinsten)

De siste årene har vi hørt om basenji som har blokkering i urinrøret og må opereres. Årsaken er at de har urinstein i blæren og som da har satt seg og blokkert urinrøret. Dette gjelder hovedsakelig hannhunder da anatomien deres gjør at steinene har vanskelig for å passere.
Cystinuria er en livstruende akutt tilstand som må løses enten med kirurgi eller man klarer å bli kvitt steinen som blokkerer på annet vis. Ellers dør hunden i ekstrem smerte og urinforgiftning, så dette er et alvorlig problem vi må være oppmerksom på.

Det finnes ennå ikke noe test og forklaring på hvordan dette evt. nedarves eller faktorer som kan fremkalle denne oppblomstringen. Det jobbes med kartlegging og undersøkelser for å finne mer ut av dette.

Fanconi syndrom

Fanconi syndrom er en funksjonell nyresykdom og ble første gang rapportert på basenji i 1976. Den normale funksjonen til nyrene er å filtrere blodet og bruke viktige stoffer som glukose, proteiner, aminosyrer og regulerer vannbalansen og bli kvitt avfallet f.eks. medikament og elektrolytter. I Fanconis syndrom fungerer ikke nyrene normalt, men hunden mister viktige stoffer, som glukose, vann, natrium, kalium, urinsyre, bikarbonat etc., via urinen. Symptomene er økt tørst, økt urinproduksjon, dehydrering og vekttap. Hunden begynner vanligvis å vise symptomer i en alder av 4-7 år. Fanconi syndrom var den sykdommen basenjioppdrettere rundt om i verden tidligere var mest bekymret for, og det er finne ingen kur mot det, men med riktig kosthold kan du forlenge hundens levetid betraktelig.

Sykdommen er mest sannsynlig arvelig, og siden juli 2007 har det vært en DNA-markørtest for fanconi som kan vise om hunden er fri/bærer eller infisert, slik at en kan begrense denne sykdommen.

Fanconi DNA test til basenji kan bestilles hos OFA
Forklaring av testresultater:
Affected = Affisert – altså syk, affiserte individer utelukkes fra avl.
Carrier = Bærer – bærer sykdomsgen videre, kan pares med en som er fri.
Clear/Normal = Fri

Hoftedysplasi, HD

Dette er heldigvis ikke et stort problem på rasen, men noen få tilfeller har vi dessverre dog hatt og derfor er det viktig at avlsdyrene fortsatt hofterøntges. Grad A og B er angitt som fri.

HD er en sykdom som påvirker utviklingen av hofteleddet hos den unge hunden, begge eller bare en av hoftene kan bli påvirket. Det induseres av en løshet i muskler, sener og leddbånd, som skal støtte leddet. HD-hunder blir født med normale hofter, men disse begynner utvikler seg unormalt når hunden vokser. Diagnosen bekreftes ved røntgen når hunden er over ett år gammel. HD er en arvelig sykdom hvis arv sannsynligvis skyldes en rekke gener, polygener.

PRA (Progressiv Retinal Atrofi)

Progressiv retinal atrofi (PRA) er betegnelsen på en gruppe sykdommer som gradvis fører til at netthinnen ødelegges og hunden blir blind. Det finnes to forskjellige former for PRA hos basenjien, den ene kan man nå DNA-teste for.

Basenjiretinopati er navnet på en rasespesifikk netthinnesykdom som finnes ved basenji. Først trodde man at basejiene hadde sykdommen PRA, Progressive Retinal Atrophy av den klassiske typen, men videre studier har vist at det er en spesifikk netthinnesykdom hos basenji som ikke viser de samme kliniske symptomene som PRA, verken ved øyeundersøkelse eller ved ERG-undersøkelse. (ERG = elektroretinogrammet).

Sykdommen debuterer sent, og hundene ser ikke ut til å ha noen synlige problemer i dagslys, men hundene mister synet av mørket. Noen tilfeller er funnet der hunder blir blinde i relativt tidlig alder.

Sykdommen er mest sannsynlig arvelig, men den eksakte arvegangen er ikke kjent.

Test på Basenji-PRA kan bestilles hos OFA
Forklaring av testresultater:
Affected = Affisert – altså syk, affiserte individer utelukkes fra avl.
Carrier = Bærer – bærer sykdomsgen videre, kan pares med en som er fri.
Clear/Normal = Fri

PPM (Persistent Pupillary Membrane)

Persisterende pupillmembran (PPM) er rester fra fosterstadiet av et nettverk av blodkar som fantes foran regnbuehinnen og pupillåpningen mens øyet ble utviklet.
Dette nettverket skal normalt være forsvunnet kort tid etter at hunden har åpnet øynene, men i noen tilfeller ser vi restene av blodkar som tynne brune strenger.

PPM er ikke en sykdom, det forårsaker ikke hunden noen lidelse, og den kan leve med sin PPM til høy alder. Bare i veldig alvorlige tilfeller kan PPM forårsake grå stær.
PPM forekommer hos ca. 50% av våre basenji’er og anses å være arvelig hos basenji, men arvegangen er ikke kjent. Ut fra det, så anbefales det at man er forsiktig med at PPM fordobles, derfor er øyelysning av avlsdyr veldig viktig.

Meny