Valpekull

Her presenteres aktuelle valpekull og planlagte kull fra registrerte oppdrettere, som alle plikter å jobbe anasvarlig med avl, oppdrett og dog dyrevelferd.
Er du interessert i en basenjivalp så ta kontakt med de ulike oppdrettere.

For tiden ingen tilgjengelige eller planlagte kull.

De fleste basenjitisper har kun en løpetid i året og da alltid på høsten, så valper blir som regel født fra november til januar. 

Vi ser en svak utvikling på at flere får løpetid to ganger i året, som nok har sammenheng med at rasen blir mer domestisert, så det forekommer noen kull her også på vår/sommer.

Du kan også ta kontakt direkte med våre oppdrettere for å høre om deres planer.

Planlagte valpekull