Avl & oppdrett

For å stå som oppdretter og få valpehenvisning på Basenji.no må oppdretter følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og Basenji.no sine retningslinjer for avl.

Det er en balansegang å avle dyr slik at de ønskede egenskaper beholdes eller forbedres, og uønskede egenskaper unngås. Avl er oppdretters ansvar, og vi vil aldri kunne garantere bare feilfrie valper men målet er alltid å bidra med noe positivt til rasen. Det stilles store krav til oppdretternes kunnskaper om avl, og vilje til å sette som hovedmål å avle funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

For å oppnå dette behøves et godt samarbeid mellom oppdrettere, veterinærer, genetikere og ikke minst vår viktigste støttespiller, Norsk Kennel Klub. NKK er vårt øverste organ og setter retningslinjer for god sunn avl og helsetesting, samt utdanning og opplæring av oppdrettere.

De ulike helseresultater og undersøkelser vurderes nøye, men oppdretter må ta hensyn til HELE HUNDEN ved utvalg av avlsdyr!
Ved utvalg av avlsdyr er det viktig å vurdere hele hunden og rasen; det er ikke tilstrekkelig å kun ta hensyn til resultater fra screeningundersøkelser (som for eksempel HD) eller eventuelle DNA‐tester for spesifikke sykdommer. Det finnes mange andre faktorer som må tas hensyn til ved utvalg av avlsdyr, men som ikke kan registreres med testresultater. Som eksempler kan nevnes gemyttproblemer (som aggressivitet eller skyhet), kroniske sykdommer, dyrets konstruksjon og andre egenskaper. Det er grunnleggende i sunn hundeavl at bare funksjonelt, klinisk friske hunder skal brukes i avl. Det er imidlertid ikke nok at en hund er klinisk frisk, men dette er en forutsetning for i det hele tatt å vurdere å bruke en hund i avl!

B-Oppdretterne arbeider hele tiden tett sammen med ulike fagfolk for å avle basenji med god helse, godt temperament og rasetypiske egenskaper.

Retningslinjer for avl

 • Registrerte B-Oppdrettere har forpliktet seg til å følge gjeldende rasestandard, Basenji FCI 043 og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og Basenji.no helsekrav.
 • Hundene som skal brukes i avl skal være rasetypiske, friske, ha godt gemytt, være  fysisk veltilpasset og ha utviklet et riktig atferdsmønster. Vi anbefaler at avlshannen bør være minimum 15 mnd. og at avlstispen er minimum 18 mnd. ved paring. 
 • Begge avlsdyr bør ha oppnådd minimum 2x excellent på offisiell utstilling, der minst en bør være fra åpen- eller åpen unghund-klasse.
 • Det anbefales ikke paring med dobling av sykdommer og/eller alvorlige arvelige lidelser.
 • Ved bruk av utenlandsk hund i avl, bør denne oppfylle de krav som gjelder for norske hunder.
 • Ved bruk av frossen sperm er det hannhundens helsestatus på tappetidspunktet som er gjeldende eller nyere hvis det er tilgjengelig.

Helsekrav

 • Krav om Fanconi DNA test på avlsdyrene.
  Affiserte individer utelukkes fra avl. Bærere pares kun med fri.
 • Krav om PRA BJ-1 DNA test på avlsdyrene.
  Affiserte anbefales ikke brukt i avl. Bærere pares kun med fri. 
 • Krav om øyelysning av avlsdyr, gjort ved tidligst 15 mnd. alder og siden ved 5 års alder hvis hunden skal gå videre i avl. Og ved bruk av eldre hannhunder i tillegg ved 8 års alder.

  I tilfelle påvist øyesykdom, eller annen sykdom, anbefales å følge rådene fra “Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening” angående bruk av disse hundene i avl.

Valpepris

Anbefalt min. pris er kr. 22.000,- (f.o.m. 1/4-2022)
Paringsavgift er 10% av valpepris + 10% av valpepris pr. registrerte valp

(pris oppdatert pr. 1/2-22)