Avl & oppdrett

For å stå som oppdretter og få valpehenvisning på Basenji.no må oppdretter følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og Basenji.no sine retningslinjer for avl.

Retningslinjer for avl

 • Registrerte B Oppdrettere har forpliktet seg til å følge gjeldende rasestandard, Basenji FCI 043 
 • Hundene som skal brukes i avl skal være friske, ha godt gemytt, være fysisk veltilpasset og ha utviklet et riktig atferdsmønster. Vi anbefaler at avlshannen bør være minimum 15 mnd. og at avlstispen er minimum 20 mnd. ved paring. 
 • Begge avlsdyr bør ha oppnådd minimum 2x excellent på offisiell utstilling, der minst en bør være fra åpen- eller åpen unghund-klasse.
 • Det anbefales ikke paring med dobling av sykdommer og/eller alvorlige arvelige lidelser.
 • Ved bruk av utenlandsk hund i avl, bør denne oppfylle de krav som gjelder for norske hunder.
 • Ved bruk av frossen sperm er det hannhundens helsestatus på tappetidspunktet som er gjeldende eller nyere hvis det er tilgjengelig.

Helsekrav

 • Krav om Fanconi DNA test på avelsdyrene.
  Affiserte individer utelukkes fra avl. Bærere pares kun med fri.
 • Krav om PRA BJ-1 DNA test på avelsdyrene.
  Affiserte anbefales ikke brukt i avl. Bærere pares kun med fri. 
 • Krav om HD røntgen:
  Avlsdyrene skal være røntget fri for HD (grad A eller B) etter 12 mnd. alder.
 • Krav om øyelysning:
  Alle avlsdyr skal øyelyses og øyelysningsresultatet må ikke være eldre enn 2 år ved paring (Attesten fra veterinær/SVF har en gyldighet på 1 år).
  I tilfelle påvist øyesykdom, eller annen sykdom, følges rådene fra “Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening” angående bruk av disse hundene i avl.

Valpepris

Anbefalt min. pris er kr. 20.000,-
Paringsavgift er 10% av valpepris + 10% av valpepris pr. registrerte valp

(pris oppdatert pr. 1/7-21)

Meny