Avl, helse og dyrevelferd

Redaktør

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse, og med rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Dette er et kontinuerlig arbeid med et klart hovedmål for alle Registrerte B-Oppdrettere om å bidra positivt til vår flotte rase.

Selv om vår rase i hovedsak har løpetid en gang i året, på høsten, og høysesong for valper blir nå rundt årsskiftet, så ligger ikke oppdretterne på hvile resten av året. Da jobbes det med planlegging, studere hunder og stamtavler for å finne de beste avlsdyrene for nye kombinasjoner og valpekull. Dette arbeidet er komplekst og har mange faktorer som skal vurderes, med blant annet anatomi, gener, gemytt og helsestatus. En oppdretter må sette alle de ulike faktorene i system og se hele hunden, og til slutt hvordan hannhund og tispen kan utfylle hverandre med de egenskapene.

Til hjelp i denne prosessen har vi forskjellig verktøy som rasestandarden, stamtavler, helseresultater, utstillingsresultater, samt avlsstrategier og god rasekunnskap. Ingen av disse kan brukes alene, men samlet hjelper det oppdretter å danne seg et godt bilde av hunden.

Rasestandarden er noe som enhver hunderase har, det er et teoretisk verktøy som definerer hvordan rasen i teorien skal se ut. Rasestandarden gir et idealbilde av dyret, men ofte beskrives også uønskede, eksteriørmessige, anatomiske feil og mangler.

Stamtavler gir oss full oversikt over slekten i mange ledd bakover og er et bevis på at hunden er av den opprinnelsen det sies at den er. På den måten leser oppdretter seg frem til status på individene i mange ledd og det brukes for å sjekke innavlsgrad.

Helsetester og resultater gir oss svar på eventuelle konkrete kjente sykdommer på rasen man ønsker å teste for. Det er ikke noe poeng å teste bare for å teste eller for “å fremstå som flink”, vi tester for hundens beste. Helseresultatene kan kun fortelle noe om den spesifikke tilstanden, men det gir ikke noe svar på resten av hunden. Med basenji er vi jo relativt heldige da vi har en veldig frisk og sunn rase, men vi har et par DNA tester og øyelysning som er viktige. Mer om helse og basenji kan du lese her.

Utstillingsresultater er også noe som kan fortelle litt om hundens konstruksjon og at den står til rasestandarden. For oppdretterne er utstilling mye mer enn en skjønnhetskonkurranse, det er en seriøs vurdering av avlsdyr og avkom. Hundene blir vurdert av dommere med god kunnskap om helse, konstruksjon og funksjon i henhold til rasestandarden.

Så kommer rasekunnskap og avlsstrategi som viktige faktorer for videre avl på rasen. Oppdretter setter sine ønsker og mål for sitt oppdrett videre i samråd med raseorganisasjonens avlsstrategi.

Alle disse elementer ønsker vi å informere valpekjøper om, for å spre kunnskapen videre. Vårt råd til alle som skal kjøpe hund er at de leser seg opp på rasen og sjekker grundig opp med oppdretter, stiller spørsmål om bakgrunnen for valg av kombinasjon, og om resultater med både utstilling og helse. Spør gjerne også om valpenes oppvekstforhold og oppfølging videre i hundens liv. Vi vet at alle våre oppdrettere setter pris på gode spørsmål.
Les gjerne også våre retningslinjer for avl og se på listen med valpekull fra våre oppdrettere.

Så ønsker vi alle kommende basenji-eiere riktig god adventstid og ventetid på valp. Stort til lykke med nytt familiemedlem og velkommen i “basenji-familien”.

Mer Baroo